thực phẩm từ côn trùng

  • Ăn dế và côn trùng rất tốt cho đường ruột Ăn dế và côn trùng rất tốt cho đường ruột
    Valerie Stull, tiến sỹ tại Đại học Wisconsi-Madison thuộc Viện nghiên cứu môi trường Nelson, Mỹ vẫn còn nhớ y nguyên về kỷ niệm lần đầu tiên ăn côn trùng khi Stull còn là cô bé 12 tuổi.
  • Nguồn thực phẩm từ côn trùng Nguồn thực phẩm từ côn trùng
    Hãy tưởng tượng bạn cắn vào một viên kẹo và tìm thấy một cái chân dế. Thật đáng sợ. Hoặc chú ý thấy nho khô trong một bát ngũ cốc có chân và cánh...