thiên hà va vào nhau

  • Giải mã thêm một bí ẩn của vũ trụ Giải mã thêm một bí ẩn của vũ trụ
    Hai thiên hà đang va chạm nhau đã hình thành một thiên hà khổng lồ rất yếu ớt, một hiện tượng mà các nhà thiên văn học Mỹ gọi là “mối nối bị đứt đoạn” của vũ trụ.