thiên hà xoắn ốc

  • Vì sao thiên hà của chúng ta có tên gọi Milky Way? Vì sao thiên hà của chúng ta có tên gọi Milky Way?
    Chúng ta có rất nhiều tên gọi không chính thức cho các cảnh quan vũ trụ. Thỉnh thoảng chúng được đặt tên theo hình dạng mà ta nhìn thấy, ví dụ Tinh vân Đầu Ngựa.
  • Bí ẩn của những thiên hà chết Bí ẩn của những thiên hà chết
    Nhờ vào Hubble và các kính viễn vọng khác, giới thiên văn học đang tìm hiểu tại sao một số thiên hà khổng lồ lại nhanh chóng trưởng thành và ngưng “đẻ” sao khi vũ trụ chưa đầy ¼ số tuổi hiện tại.