thiên hà xoắn ốc

  • Lộ diện thiên hà lớn nhất vũ trụ Lộ diện thiên hà lớn nhất vũ trụ
    Các nhà thiên văn học vừa bất ngờ định vị được dải thiên hà lớn nhất từ trước đến nay, lớn gấp 5 lần dải thiên hà Milky Way của chúng ta.
  • Bí ẩn của những thiên hà chết Bí ẩn của những thiên hà chết
    Nhờ vào Hubble và các kính viễn vọng khác, giới thiên văn học đang tìm hiểu tại sao một số thiên hà khổng lồ lại nhanh chóng trưởng thành và ngưng “đẻ” sao khi vũ trụ chưa đầy ¼ số tuổi hiện tại.