thiết bị xịt BioClay

  • “Tiêm vắcxin” cho cây để chống sâu bệnh “Tiêm vắcxin” cho cây để chống sâu bệnh
    Sâu bệnh đe dọa cây trồng khắp thế giới, ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực của nhiều quốc gia. Giải pháp thông thường đang được đa số nhà nông sử dụng là phun thuốc bảo vệ thực vật.