thiếu tiền

  • NASA thiếu tiền theo dõi thiên thạch NASA thiếu tiền theo dõi thiên thạch
    Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) biết có nhiều thiên thạch có thể gây nguy hiểm cho trái đất, nhưng không có tiền để hoàn thành việc theo dõi chúng.
  • NASA và ESA 'ly hôn' vì thiếu tiền NASA và ESA 'ly hôn' vì thiếu tiền
    "Tuần trăng mật" ngắn ngủi giữa Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa chấm dứt bởi ngân sách eo hẹp của NASA.