thiệt hại

  • Con người sau khi chết có giá thế nào ở Mỹ? Con người sau khi chết có giá thế nào ở Mỹ?
    Ở Mỹ, có một nguyên tắc bất thành văn mà mọi người ngầm hiểu: giá trị của con người vô cùng đa dạng. Chỉ ở riêng thành phố Los Angeles, một số gia đình được bồi hoàn nhiều hơn khi mất người thân so với một số khác.
  • Động đất mạnh như thế nào? Động đất mạnh như thế nào?
    Mời bạn xem đồ họa mô tả sức mạnh của những trận động đất từng xảy ra trên thế giới và những thiệt hại do động đất gây ra.
  • Hãi hùng cảnh cá sấu sổng chuồng trong lũ ở Thái Lan Hãi hùng cảnh cá sấu sổng chuồng trong lũ ở Thái Lan
    Hơn 100 con cá sấu được tin là đã thoát khỏi các trang trại cá sấu ở Thái Lan sau khi lũ lụt nghiêm trọng trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm ngập các chuồng trại và đưa chúng tới các khu vực ngoại ô phía bắc Bangkok.