thiệt hại

  • Con người sau khi chết có giá thế nào ở Mỹ? Con người sau khi chết có giá thế nào ở Mỹ?
    Ở Mỹ, có một nguyên tắc bất thành văn mà mọi người ngầm hiểu: giá trị của con người vô cùng đa dạng. Chỉ ở riêng thành phố Los Angeles, một số gia đình được bồi hoàn nhiều hơn khi mất người thân so với một số khác.
  • Động đất mạnh như thế nào? Động đất mạnh như thế nào?
    Mời bạn xem đồ họa mô tả sức mạnh của những trận động đất từng xảy ra trên thế giới và những thiệt hại do động đất gây ra.