thuật cầm máu của người nùng

  • Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng
    Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.