tiêm thuốc độc

  • Quy trình tiêm thuốc độc cho tử tù Quy trình tiêm thuốc độc cho tử tù
    So với những hình thức thi hành án tử trong lịch sử như treo cổ, xử bắn... thì tử hình bằng thuốc độc xuất hiện khá muộn, hiện được nhiều quốc gia áp dụng, đặc biệt là Mỹ.