tiêm thuốc độc

  • Quy trình tiêm thuốc độc cho tử tù Quy trình tiêm thuốc độc cho tử tù
    So với những hình thức thi hành án tử trong lịch sử như treo cổ, xử bắn... thì tử hình bằng thuốc độc xuất hiện khá muộn, hiện được nhiều quốc gia áp dụng, đặc biệt là Mỹ.
  • Nam Phi tẩm độc vào sừng tê giác Nam Phi tẩm độc vào sừng tê giác
    Những người dùng tê giác để chữa bệnh có nguy cơ chết hoặc ốm nặng hơn, sau khi chủ một khu bảo tồn ở Nam Phi quyết định tiêm thuốc độc vào sừng những con vật này, để ngăn nạn săn trộm.