tiếng kêu trong tai

  • Thiết bị mới giúp giải quyết chứng ù tai Thiết bị mới giúp giải quyết chứng ù tai
    Chứng bệnh ù tai được biểu hiện khi người bệnh đội ngột cảm nhận những tiếng động bất thường xuất hiện trong tai.
  • Có tiếng kêu trong tai Có tiếng kêu trong tai
    Một số người nghe được những âm thanh mà người khác không thể nghe. Họ cho là bị ma ám. Thực chất những tiếng kêu này xuất hiện do một kích thích lên bộ phận nào đó của tai hoặc hệ thống chuyển thông tin lên não.