tiết kiệm giấy

  • Bộ tiết kiệm xăng cho xe máy cũ Bộ tiết kiệm xăng cho xe máy cũ
    Anh Đặng Hoàng Sơn, 41 tuổi, ở phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nảy ra ý tưởng: chế tạo bộ tiết kiệm nhiên liệu cho những chiếc xe máy cũ.