tiết kiệm năng lượng

  • Sinh viên tự chế tạo ôtô tiết kiệm năng lượng Sinh viên tự chế tạo ôtô tiết kiệm năng lượng
    Thiết kế, rồi gắn động cơ, làm khung xe và cả phần vỏ áo ôtô cũng do tự tay sinh viên chế tác. Sau nhiều tháng, 3 chiếc xe Việt Nam đã hoàn thành và sẵn sàng tham gia cuộc đua tiết kiệm nhiên liệu với các nước.
  • Xây nhà tiết kiệm năng lượng đầu tiên vào năm 2013 Xây nhà tiết kiệm năng lượng đầu tiên vào năm 2013
    Nhà tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt Nam sẽ được xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2013 do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh (ECC) và Công ty Kiến trúc Kaergaard Andersen và Trường Đại học Bắc Đan Mạch thực hiện.
  • Vườn cây thẳng đứng lớn nhất thế giới Vườn cây thẳng đứng lớn nhất thế giới
    Vườn cây được dựng theo chiều thẳng đứng của một tòa nhà 24 tầng, với hy vọng sẽ tiết kiệm năng lượng, nước và thân thiện với môi trường.