tia cực tím

  • Những thói quen có hại cho mắt Những thói quen có hại cho mắt
    Đôi mắt được xem là phần tinh tế, quan trọng nhất trong các cơ quan của cơ thể, do vậy nó cũng đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng và cẩn thận
  • Chó và mèo có giác quan thứ 6 Chó và mèo có giác quan thứ 6
    Chó và mèo có giác quan thứ sáu – và đó là khả năng nhìn tia cực tím (nhưng các nhà khoa học không rõ chúng sử dụng bằng cách nào).