tim làm từ silicone

  • Tim nhân tạo sắp thay thế tim thật Tim nhân tạo sắp thay thế tim thật
    Các nhà khoa học thuộc viện ETH Zurich ở Thụy Sĩ vừa “in” thành công một trái tim nhân tạo làm từ silicone có khả năng hoạt động gần như tương đương với bản thật của con người.