tinh vân M27

  • Hé lộ về ngày tàn của mặt trời Hé lộ về ngày tàn của mặt trời
    Nhà nhiếp ảnh thiên văn học Bill Snyder đã chụp được hình tinh vân Dumbbell, đây là một đám mây bụi của một ngôi sao, cho chúng ta thấy được viễn cảnh ngày tận thế của hệ Mặt trời của chúng ta.