toán cao cấp

  • Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu Bội tinh Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu Bội tinh
    Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa được Tổng thổng Nicolas Sarkozy trao tặng Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp, tại điện Élysée.
  • Tiến bộ khoa học Tiến bộ khoa học
    Giờ toán của một lớp thuộc khoa công nghệ sinh học đang bước vào cuộc thảo luận sôi nổi về toán cao cấp. Giáo sư nêu ví dụ: - Các anh chị có tin rằng chỉ bằng một bài toán, một con voi có thể chui qua một lỗ kim nhỏ xíu không?