torah

  • Sự thật về tác giả viết cuốn Kinh Thánh? Sự thật về tác giả viết cuốn Kinh Thánh?
    Đó là câu hỏi được tranh luận trong nhiều thế kỷ qua. Giờ đây, các nhà khoa học cho biết họ đã xây dựng một chương trình máy tính có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của các văn bản tôn giáo khác nhau bên trong nó.