trái đá trên đường ray

  • Vì sao phải trải đá đường ray? Vì sao phải trải đá đường ray?
    Đường ray là một yếu tố cơ bản trong vận tải đường sắt, giúp định hướng cho tàu hỏa chạy mà không cần quan tâm nhiều đến việc bẻ lái như các phương tiện giao thông khác.