trích máu tế thần linh

  • Tục trích máu tế thần linh của người Maya cổ Tục trích máu tế thần linh của người Maya cổ
    Cách đây 500 năm ở một ngôi đền hẻo lánh tại Guatemala, người Maya để máu tế chảy tràn sau nghi thức cắt bằng đầu mũi tên nhọn chế từ đá vỏ chai với mục đích hiến dâng sinh lực cho các vị thần.