trò chơi chủ động

  • Chơi game giúp trẻ thông minh Chơi game giúp trẻ thông minh
    Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng các trò chơi đòi hỏi thao tác chủ động sẽ giúp trẻ trở nên thông minh hơn bằng cách nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, lòng tự trọng của trẻ và khuyến khích chúng vận động.