trò chuyện với người xung quanh

  • Vui vẻ hơn nhờ nói chuyện với người lạ Vui vẻ hơn nhờ nói chuyện với người lạ
    Nhiều người vẫn giữ thói quen không giao tiếp với người lạ khi đi tàu, xe. Tuy nhiên, họ có thể phải xem xét lại sự thận trọng này, vì các chuyến đi sẽ trở nên vui vẻ hơn nếu chúng ta hòa đồng hơn với những hành khách khác.