trăng tròn

  • Tại sao Trăng trung thu lại to và đỏ hơn? Tại sao Trăng trung thu lại to và đỏ hơn?
    Trăng Trung thu là mặt trăng gần nhất ngày Thu phân. Quay quanh Trái đất tại một góc thấp của chân trời trong thời gian này của năm, mặt trăng mọc sau khi mặt trời lặn trong nhiều ngày liên tiếp.