trạm vũ trụ iss

  • Những cỗ máy khoa học khổng lồ nhất Những cỗ máy khoa học khổng lồ nhất
    Nhằm hiểu biết hơn về vũ trụ rộng lớn và phức tạp, các nhà khoa học đã sáng tạo ra đủ những cỗ máy khoa học vĩ đại. Càng những công trình lớn lại càng cần thời gian, chi phí và nguồn nhân lực khổng lồ của nhiều quốc gia hợp tác.