trạng thái REM

  • Hiện tượng bóng đè dưới góc nhìn khoa học Hiện tượng bóng đè dưới góc nhìn khoa học
    Chắc chắn ai cũng một lần trải qua trong đời cảm giác giật mình giữa đêm, tỉnh táo, cảm nhận được xung quanh nhưng toàn thân bất động. Hiện tượng đó được gọi là bóng đè. Vậy đâu là nguyên nhân con người bị bóng đè và phải làm sao để thóat khỏi tình trạng đáng sợ đó?