trầm cảm

  • Cuộc sống kinh hoàng của Hiệp sĩ thời Trung cổ Cuộc sống kinh hoàng của Hiệp sĩ thời Trung cổ
    Từ trước tới nay, các hiệp sĩ thời Trung cổ vẫn thường được miêu tả là những người anh hùng can đảm và trung thành, những người có thể chiến đấu cho đến chết mà không hề sợ hãi hay hối tiếc.