trần thanh thành

  • Anh "kỹ sư" chân đất chế tạo máy phát điện Anh "kỹ sư" chân đất chế tạo máy phát điện
    Anh Thành cho biết ý tưởng chế tạo máy phát điện từ sức gió xuất hiện từ một lần đi xe đạp điện, xe hết nguồn năng lượng dự trữ trong bình điện, anh đạp xe một đoạn xe lại có điện đưa anh tới nơi cần đến.