trồng rau cải xoong trong thùng xốp

  • Kỹ thuật trồng rau cải xoong trong thùng xốp Kỹ thuật trồng rau cải xoong trong thùng xốp
    Vì có tác dụng về y học và có kỹ thuật trồng cây không khó nên cây rau cải xoong được trồng và bán ở nhiều nơi. Loài thực vật này có thể sống trong môi trường thủy canh và không cần chăm sóc kỹ lưỡng.