trực thăng orbit

  • Lái máy bay bằng ý nghĩ Lái máy bay bằng ý nghĩ
    Trực thăng đồ chơi được điều khiển bằng tín hiệu điện từ não có thể xuất hiện trên bầu trời trước ngày cuối cùng của năm 2012.