trang phục

  • Những sự thật kinh ngạc về người Inca Những sự thật kinh ngạc về người Inca
    Nền văn minh Inca nổi tiếng thế giới với nhiều thành tựu để đời cũng như những bí mật thú vị về cuộc sống của người dân thời kỳ đó. Hiến tế trinh nữ 14 tuổi cho thủy thần, xỏ lỗ tai khiến dái tai dài chạm đến vai... là những sự thật kinh ngạc về người Inca.
  • Lý do Tần Thủy Hoàng chọn màu đen làm quốc sắc Lý do Tần Thủy Hoàng chọn màu đen làm quốc sắc
    Sau khi thống nhất Trung Quốc, vua Tần Thủy Hoàng chọn màu đen là quốc sắc của nhà Tần (221 TCN – 207 TCN).