tricorder

  • Thiết bị cầm tay phục vụ sức khỏe Thiết bị cầm tay phục vụ sức khỏe
    Quỹ X-PRIZE vừa đưa ra giải thưởng tổng trị giá 10 triệu USD nhằm khuyến khích việc phát triển các loại thiết bị cầm tay có thể đánh giá tình trạng sức khỏe con người.