tuổi trung niên

  • Con người thông minh nhất khi nào? Con người thông minh nhất khi nào?
    Nhà khoa học Einstein tự nhận mình thông minh nhất ở độ tuổi 30 tuổi. Tuy nhiên, những người khác thì sao? Vào thời điểm làm trắc nghiệm IQ, họ có thực sự đủ “thông minh”?