tuyết đen

  • Tuyết đen kỳ lạ ở Siberia Tuyết đen kỳ lạ ở Siberia
    Tuyết đen xuất hiện và bao phủ một thành phố ở vùng Siberia (Nga), khiến người dân địa phương lo ngại về ảnh hưởng của vấn đề môi trường đến cuộc sống và sức khỏe của họ.