ufo bí ẩn

  • UFO tại Đà Lạt? UFO tại Đà Lạt?
    Đây là tấm ảnh chụp ở đà lạt trong dịp đi du lịch. Tôi nghĩ có điều kỳ thú ở đây: Vật thể lạ trong dấu khoanh tròn.
  • Bí ẩn về sự tồn tại của UFO Bí ẩn về sự tồn tại của UFO
    Sự tồn tại và xuất hiện của UFO từ trước tới nay vẫn luôn là một hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải đáp. Trong lịch sử đã có rất nhiều sự kiện làm đấy lên sự hoài nghi về sự ghé thăm của UFO.
  • "Vật thể bay không xác định" vẫn còn là bí ẩn "Vật thể bay không xác định" vẫn còn là bí ẩn
    Ngày 24/6/1947, bắt đầu nổi lên bí ẩn về đĩa bay mà sau này, người ta gọi là "vật thể bay không xác định" (Unidentified flying object-UFO). Chính phủ nhiều nước đã lưu ý theo dõi UFO và lập hồ sơ mật về chúng...