vòi rồng trên biển

  • "Chộp" được 4 vòi rồng trên biển "Chộp" được 4 vòi rồng trên biển
    Chứng kiến được 1 vòi rồng đã khó, thế nhưng người Italia may mắn tên là Roberto Giudici còn chụp được hình ảnh của cả 4 vòi rồng cùng một lúc khi đang ở ngoài hòn đảo Orthoni (Hy Lạp).