vùng đất sao hỏa trên trái đất

  • 7 vùng đất "sao Hỏa" trên Trái đất 7 vùng đất "sao Hỏa" trên Trái đất
    7 vùng đất dưới đây hội tụ đầy đủ những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất như trên sao Hỏa. Do đó, các nhà khoa học đã quyết định sử dụng 7 địa điểm này làm nơi thử nghiệm các công nghệ khoa học trước khi đưa chúng lên vũ trụ.