vũ khí tự vệ của chồn

  • Tại sao chồn lại hôi? Tại sao chồn lại hôi?
    Toàn thân chồn sẽ chẳng có mùi gì lạ nếu không có hai tuyến dịch hôi ở phía dưới đuôi. Đây chính là vũ khí tự vệ của chồn.