vũ trụ 3d

  • Vũ trụ thực chất chỉ là ảo ảnh? Vũ trụ thực chất chỉ là ảo ảnh?
    Lý thuyết vũ trụ ba chiều cho rằng tất cả những gì chúng ta thấy, kể cả bản thân mỗi người, cũng chỉ là ảo ảnh. Điều này vẫn đang gây tranh cãi trong giới khoa học.