vận tốc ánh sáng

  • Những điều bạn chưa biết về vận tốc ánh sáng Những điều bạn chưa biết về vận tốc ánh sáng
    Ánh sáng chuyển động với một vận tốc gần 300.000 km/giây (khoảng 1 tỉ km trên giờ). Chỉ cần cho quá một giây là nó đã đến được mặt trăng và khoảng 8 phút là đến được Mặt Trời.
  • Vận tốc, không gian và thời gian Vận tốc, không gian và thời gian
    Bạn đã biết gì về vận tốc, không gian và thời gian nào? Câu trả lời là V=S\T, đáp án là hoàn toàn chính xác, V=S\T. Và bây giờ tôi sẽ làm rỏ hơn về bản chất của công thức này nhé.