vật lý lượng tử

  • Phát hiện trạng thái thứ 4 của nước Phát hiện trạng thái thứ 4 của nước
    Ngoài ba trạng thái đã biết là rắn, lỏng, khí, nước còn tồn tại ở trạng thái thứ 4 kỳ lạ mang tên "đường hầm" khi đặt dưới áp lực cực cao trong không gian nhỏ.
  • Cô gái này có thể là Einstein thứ 2? Cô gái này có thể là Einstein thứ 2?
    Hiện tại có lẽ bạn vẫn chưa biết nhiều đến cô gái này nhưng trong tương lai, đây có thể sẽ là cái tên nổi như cồn, dĩ nhiên nếu bạn quan tâm đến khoa học công nghệ hay ngành vật lý thì đây đang là một cái tên cực hot.​