vật liệu vá xương

  • Nhựa vá xương Nhựa vá xương
    Giáo sư Richard Oreffo của Đại học Southampton (Anh) và đồng sự cho hay hỗn hợp nhựa trên có cấu trúc tổ ong, cho phép các tế bào sống “bò vào”, trong khi các tế bào máu có thể xuyên qua nó.