vệ sĩ

  • Cây Đước - Vệ sĩ bờ biển Cây Đước - Vệ sĩ bờ biển
    Cây Đước mọc ở vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới trong vùng bùn lầy của bờ biển, cây thân gỗ nhỏ. Trên thế giới có 82 giống đước.
  • Check Point VPN1 Power – “vệ sĩ” mạng máy tính Check Point VPN1 Power – “vệ sĩ” mạng máy tính
    Thông lượng tường lửa tăng 20%, thông lượng module ngăn chặn xâm nhập tăng 100%, Check Point VPN -1 Power được đánh giá đạt đến thành công trong việc tạo ra một tiêu chuẩn công nghiệp mới về hiệu năng cho sản phẩm kết hợp giữa tường lửa và phòng chống xâm nhập chạy trên m&aa