vệ tinh Thiên Liên I-03

  • Trung Quốc phóng vệ tinh chuyển dữ liệu toàn cầu Trung Quốc phóng vệ tinh chuyển dữ liệu toàn cầu
    Đêm 25/7, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Thiên Liên I-03 (Tianlian) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, hoàn thành hệ thống mạng vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu toàn cầu đầu tiên của nước này.