vệ tinh metop-b

  • Nga phóng thành công vệ tinh khí tượng Metop-B Nga phóng thành công vệ tinh khí tượng Metop-B
    Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết vệ tinh Metop-B, có trọng lượng hơn 4 tấn, được tên lửa đẩy Soyuz phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở miền Trung Kazakhstan.