vệ tinh thăm dò trái đất

  • Chuẩn bị phóng vệ tinh thăm dò trái đất Swarm Chuẩn bị phóng vệ tinh thăm dò trái đất Swarm
    Hôm thứ 3, 1 trong 3 vệ tinh Swarm đầu tiên được thiết kế cho sứ mạng nghiên cứu từ trường Trái Đất đã được vận chuyển từ sân bay Munich đến sân bay vũ trụ Plesetsk, cách 200km về phía nam Arkhangelsk, Nga.