vợ chồng marie curie

  • Những nhà khoa học sinh nghề tử nghiệp Những nhà khoa học sinh nghề tử nghiệp
    Nghiên cứu khoa học là một quá trình gian khổ và cũng ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy. Các nhà khoa học có thể gặp các chấn thương không mong muốn, bị ốm hoặc thậm chí tử vong để đạt tới đích của vấn đề họ nghiên cứu.