vụ nổ tia gamma

  • 7 viễn cảnh diệt vong của Trái Đất 7 viễn cảnh diệt vong của Trái Đất
    Sự sống trên Trái Đất có thể sẽ chấm dứt sau hàng tỷ năm, nhưng tùy vào những biến động vật lý thiên văn, thời điểm tận thế có thể là ngày mai hoặc bất cứ lúc nào khác.