vừa lái xe vừa dùng điện thoại

  • Chấn thương do vừa đi vừa điện thoại Chấn thương do vừa đi vừa điện thoại
    Con số thống kê cho thấy trong một năm toàn nước Mỹ có khoảng 1.500 người phải vào khoa cấp cứu vì vừa đi vừa điện thoại, số lượng này tăng gấp đôi so với hồi năm 2005.