vaccine trị sốt rét

  • Đã chế ra vaccine sốt rét Đã chế ra vaccine sốt rét
    Một loại vaccine chống sốt rét bắt chước hiệu ứng của muỗi đốt đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn khi bảo vệ 100% cho những tình nguyện viên tham gia - các nhà nghiên cứu vừa cho biết.