viên kim cương Koh-i-Noor

  • Những kho báu bị nguyền rủa Những kho báu bị nguyền rủa
    Từ một viên kim cương quý giá đến một căn phòng huyền thoại, lăng mộ hay một đảo kho vàng... đều bị nguyền rủa khủng khiếp.