vi thể hành tinh

  • Gian nan du hành đến các vì sao Gian nan du hành đến các vì sao
    Chế tạo phi thuyền đủ khả năng đi đến một hành tinh xa xôi nào đấy là chuyện khó, nhưng việc duy trì sự sống cho phi hành gia trong suốt hành trình lại còn khó hơn.