video tua ngược

  • Video: Kinh ngạc cảnh rót nước chảy ngược lên trời Video: Kinh ngạc cảnh rót nước chảy ngược lên trời
    Không hề sử dụng bất kỳ tiểu xảo nào, một du khách đến thăm đập Hoover ở giữa hai tiểu bang Arizona và Nevada của Mỹ đã làm được điều kỳ diệu: rót nước từ trong chai chảy ngược lên trời.
  • Phát hiện hành tinh ngược đời Phát hiện hành tinh ngược đời
    Các nhà thiên văn tại Anh vừa tìm thấy hành tinh đầu tiên xoay ngược chiều so với ngôi sao riêng của nó. Ngôi sao hình thành khi một đám mây bụi khí co lại khiến khối lượng riêng tăng lên